Εγκαταστάσεις

Η νέες εγκαταστάσεις συνεργείου της εταιρείας, λειτουργούν σε κομβικό σημείο της Β.Ι.Π.Ε Ασπροπύργου (Αγ.Σοφίας 3 & Λ.Νάτο), επιτυγχάνοντας έτσι την εύκολη πρόσβαση του πελάτη αλλά και την ασφάλεια του οχήματος σε περίπτωση παραμονής του στο συνεργείο καθώς ο χώρος είναι φυλασσόμενος 24ώρες.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στις Αχαρνές Αττικής, Τατοϊου 407.