Κινητό Συνεργείο

Η ίδρυση ενός Κινητού Συνεργείου αποτελούσε στόχο του Δ. Μουζάκη, από το 2010 όταν βρέθηκε στην Γερμανία για την παρακολούθηση σχετικού σεμιναρίου με τίτλο «ON ROAD TRUCK REPAIR , (part.1)» με πάνω από 120 συμμετέχοντες Πανευρωπαϊκά. Με γνώμονα την πολυετή εμπειρία του στο αντικείμενο των επισκευών οχημάτων, θέλησε να εισάγει αυτή την ιδέα και στην Ελλάδα, αφού θεώρησε ότι μια ακόμα σημαντική ανάγκη του επαγγελματία είναι η επί τόπου επισκευή (on road repair), μιας αντιμετωπίσιμης στο δρόμο βλάβης και οχι απαραίτητα η μεταφορά στο συνεργείο.


Το κινητό συνεργείο της εταιρείας είναι άρτια εξοπλισμένο και διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα για την αντιμετώπιση κάθε είδους βλάβης ή προγραμματισμένης συντήρησης.